Kdo jsme?

Majitelem a provozovatelem webu GDPR-pro.cz je konzultant ochrany osobních údajů s dlouholetými zkušenostmi z řízení a implementce systémů a procesů pro řízení ochrany osobních údajů v nadnárodních korporacích Ing. Radim Kolář.

Radim působí v oblasti ochrany osobních údajů již cca 8 let, navrhoval a implementoval DPMS (systémy pro řízení ochrany osobních údajů) pro nadnárodní společnosti s desítkami tisíc zaměstnanců, působící ve 160 zemích světa. Díky dlouholetým zkušenostem z oblasti Informační bezpečnosti a IT nabízí ucelený přístup, který nekončí na rozhraní mezi právním oddělením a IT, ale který řeší informace, rizika, soukromí, práva Subjektů, efektivitu procesů a použitelnost IT systémů jako jeden problém.

Radim je držitelem certifikací z oblasti Data Privacy: CIPP-E, CIPM, což by mělo být dostatečnou garancí odborné kvalifikace pro zastávání role Pověřence pro ochranu osobních údajů (tj. DPO). Dále je držitelem certifikací CRISC a CIPM od ISACA, které jej kvalifikují pro expertní řízení Informační bezpečnosti.

Radim je od roku 2014 členem programového výboru jedné z nejprestižnějších konferencí v regionu IS2 a pomáhá s výběrem témat, řečníků a přípravou programu pro tuto skvělou konferenci zaměřenou zejména na Informační bezpečnost a Data Privacy.

Příležitostně publikuje v odborných periodikách (DSM, Softwarové Noviny) a webzinech (Root.cz). Více detailů naleznete na veřejném profilu na LinkedIn.